Blog Image

Om Yoga och Fysioterapi

Om bloggen

Den här bloggen ägs av Yoga och Fysioterapi. Bakom företaget står jag, Gerd Sigerud. Här uppdaterar jag fördjupad information om yoga och om fysioterapi. Här finner du även nyheter om min verksamhet och tips att följa. Jag delar också med mig av berättelser och tankar.

Massage sänker blodtrycket

Om fysioterapi Posted on Wed, February 13, 2013 22:14:00

Svensk massage sänker blodtrycket

2006-02-19

Svensk klassisk massage är en manuell behandling som innebär
att massören knådar klientens muskler och hud. En ny studie har undersökt hur
denna massage påverkar blodtrycket hos friska manliga försökspersoner.
Massageprojektet pågick tolv veckors tid. Testdeltagarna fick massage av
antingen rygg, nacke och bröstkorg eller ben, armar och ansikte. Resultaten
visade att massage av rygg, nacke och bröstkorg var effektivast för att sänka
blodtrycket. Författarna tror att sänkningen kan bero på att kroppens
nervsystem blir lugnare av massage. Med hänvisning till resultaten föreslår
författarna att svensk klassisk massage kan provas som behandling för
patienter som har förhöjt blodtryck till följd av stress.

Källa: Complement Ther Clin Pract.
2005;11(4):242-6Massagens biokemi

Om fysioterapi Posted on Thu, January 24, 2013 19:38:32

Massagens biokemi

2005-12-29

En ny forskningsrapport från USA har sammanställt massagens
välgörande effekter på kroppens biokemi. Resultaten visade att massage som
ges med så kallat “moderate pressure”, det vill säga motsvarande vår
klassiska svenska massage, medför en rad goda och hälsosamma effekter.
Stresshormonet kortisol sänktes i genomsnitt med 31% De aktiverande
neurotransmittorerna serotonin och dopamin ökade i snitt med 28% respektive
31%. Sammantaget tyder forskningen på att massage kan vara en mycket effektiv
metod för att få kroppen att slappna av och gå ned i varv (mindre kortisol)
samtidigt som kroppen aktiveras på ett positivt sätt (ökade mängder serotonin
och dopamin) vid olika sjukdoms- och stresstillstånd.

Källa: Intern. J. Neuroscience, 115:1397?1413, 2005

The University of Maryland Medical Center

Stress – The Body’s Response