Svensk massage sänker blodtrycket

2006-02-19

Svensk klassisk massage är en manuell behandling som innebär
att massören knådar klientens muskler och hud. En ny studie har undersökt hur
denna massage påverkar blodtrycket hos friska manliga försökspersoner.
Massageprojektet pågick tolv veckors tid. Testdeltagarna fick massage av
antingen rygg, nacke och bröstkorg eller ben, armar och ansikte. Resultaten
visade att massage av rygg, nacke och bröstkorg var effektivast för att sänka
blodtrycket. Författarna tror att sänkningen kan bero på att kroppens
nervsystem blir lugnare av massage. Med hänvisning till resultaten föreslår
författarna att svensk klassisk massage kan provas som behandling för
patienter som har förhöjt blodtryck till följd av stress.

Källa: Complement Ther Clin Pract.
2005;11(4):242-6