Massagens biokemi

2005-12-29

En ny forskningsrapport från USA har sammanställt massagens
välgörande effekter på kroppens biokemi. Resultaten visade att massage som
ges med så kallat “moderate pressure”, det vill säga motsvarande vår
klassiska svenska massage, medför en rad goda och hälsosamma effekter.
Stresshormonet kortisol sänktes i genomsnitt med 31% De aktiverande
neurotransmittorerna serotonin och dopamin ökade i snitt med 28% respektive
31%. Sammantaget tyder forskningen på att massage kan vara en mycket effektiv
metod för att få kroppen att slappna av och gå ned i varv (mindre kortisol)
samtidigt som kroppen aktiveras på ett positivt sätt (ökade mängder serotonin
och dopamin) vid olika sjukdoms- och stresstillstånd.

Källa: Intern. J. Neuroscience, 115:1397?1413, 2005

The University of Maryland Medical Center

Stress – The Body’s Response