Blog Image

Om Yoga och Fysioterapi

Om bloggen

Den här bloggen ägs av Yoga och Fysioterapi. Bakom företaget står jag, Gerd Sigerud. Här uppdaterar jag fördjupad information om yoga och om fysioterapi. Här finner du även nyheter om min verksamhet och tips att följa. Jag delar också med mig av berättelser och tankar.

Diafragmaandning

Tips Posted on Thu, February 14, 2013 21:43:00

Min kommentar: Den här videon från Swamij.com visar hur diafragmamuskeln fungerar som primär andningsmuskel och förklarar vikten av diafragmaandning. Fokus ligger här på meditation, men diafragmaandning är grunden för en hälsosam andning i vardagen (se tidigare inlägg).

Proper yogic diaphragmatic breathing is a central foundation practice for one who wishes to move on to advanced meditation, to experience the highest direct experiences of Yoga. One of the challenges to breathing diaphragmatically is in knowing exactly where the diaphragm is located, and how it works. When breathing diaphragmatically, the muscles of the abdomen, chest, and clavicles are not involved. They remain still, while the diaphragm gently contracts on inhalation, and releases on exhalation. Breath is an extremely useful part of the systematic process of Yoga meditation, which leads one beyond the breath to the finer, subtler practices and experiences. There is tremendous value in understanding the process of breathing, and in diligently, gently practicing diaphragmatic breathing.

https://youtube.com/watch?v=cc_fQMdKJqU%3Ffeature%3Dplayer_detailpage

http://youtu.be/cc_fQMdKJqUHälsosam andning

Tips Posted on Wed, February 13, 2013 22:19:53

MEDVETEN
ANDNING

Livet börjar med ett andetag och det friska
lilla barnet har en naturlig och energigivande andning som förser kroppen med
syre till alla celler i kroppen. Genom livet på grund av olika former av stress
kan andningen förändras negativt och påverka hur vi mår. Stressandning kan vara
att andas snabbt, hålla andan, andas högt upp i bröstet eller upplevelsen att
inte andas alls. Dessa andningsmönster utgör en stor stress för
kroppen och leder till syrebrist och energibrist. Andningen har vi alltid med
oss och genom att träna andningen medvetet lär vi oss hitta tillbaka till en
mer naturlig andning. Vi har då ett redskap som kan hjälpa oss att minska
stress och göra att vi känner mer kraft och lugn i tillvaron.

NÄSANDNING KONTRA
MUNANDNING

Genom att stänga munnen och
alltid andas genom näsan kommer mer syre till cellerna. Det gör också att
luften värms och fuktas innan den går vidare ned i luftvägar och lungor.
Näspassagen är också trängre än munnen, vilket automatiskt leder till att en
mindre volym luft andas in och ut. Det är bra eftersom överandning, ett snabbt
och kort andningsmönster, är negativt för kroppens hälsobalans, vilket kan ge
trötthet och till exempel bidra till astmatiska besvär.

Näsandningen filtrerar även luften och hela 75 procent av alla luftburna
bakterier och partiklar rensas bort, vilket också minskar infektionsrisken
avsevärt. Vid utandning utgör näsan en mycket effektiv spärr som skyddar vatten
och värme att lämna kroppen.

När man andas in genom
munnen får man i sig alldeles för mycket luft som är torr, kall och full av
bakterier. En stor mängd vatten och värme lämnar kroppen när man andas ut genom
munnen.

Att andas genom munnen är kroppens reservkapacitet som endast bör utnyttjas vid
hård fysisk ansträngning. Så snart den fysiska ansträngningen är över bör man
sträva efter att återgå till att andas genom näsan.

På dagen kan man med viljans hjälp styra sin andning, men många andas genom
munnen när de sover utan att veta om det. Ett effektivt sätt att träna sin
näsandning på natten är helt enkelt att sätta en kirurgisk hudtejp vertikalt
över mitten på munnen så att den förblir stängd på natten. Pröva det i ett par
dagar eller längre och se vad det gör. Hjärnan lär om sig till näsandning
under natten och det kan göra att att du känner dig mer utvilad på samma mängd
sömn som förut.

Fördelar vid in- och utandning genom näsan:

• Vi andas en mindre volym luft per minut.

• Luften värms och fuktas innan den går ner i luftvägar och lungor.
75% av alla bakterier och andra partiklar i luften filtreras bort i näsan.

• Stora mängder kväveoxid (NO) produceras i näsan och följer med luften ned i
lungorna där det hjälper till att vidga blodkärlen i lungorna så att mer syre
överförs till blodet (blodets syremättnad ökar).

• Näsan är en effektiv spärr som hindrar att mer vatten och värme än nödvändigt
lämnar kroppen vid utandningen.

• Problem med torr mun försvinner, vilket gör att hål i tänderna minskar
(saliven skyddar).

Läs mer om andning på www.medvetenandning.seMassage sänker blodtrycket

Om fysioterapi Posted on Wed, February 13, 2013 22:14:00

Svensk massage sänker blodtrycket

2006-02-19

Svensk klassisk massage är en manuell behandling som innebär
att massören knådar klientens muskler och hud. En ny studie har undersökt hur
denna massage påverkar blodtrycket hos friska manliga försökspersoner.
Massageprojektet pågick tolv veckors tid. Testdeltagarna fick massage av
antingen rygg, nacke och bröstkorg eller ben, armar och ansikte. Resultaten
visade att massage av rygg, nacke och bröstkorg var effektivast för att sänka
blodtrycket. Författarna tror att sänkningen kan bero på att kroppens
nervsystem blir lugnare av massage. Med hänvisning till resultaten föreslår
författarna att svensk klassisk massage kan provas som behandling för
patienter som har förhöjt blodtryck till följd av stress.

Källa: Complement Ther Clin Pract.
2005;11(4):242-6Massagens biokemi

Om fysioterapi Posted on Thu, January 24, 2013 19:38:32

Massagens biokemi

2005-12-29

En ny forskningsrapport från USA har sammanställt massagens
välgörande effekter på kroppens biokemi. Resultaten visade att massage som
ges med så kallat “moderate pressure”, det vill säga motsvarande vår
klassiska svenska massage, medför en rad goda och hälsosamma effekter.
Stresshormonet kortisol sänktes i genomsnitt med 31% De aktiverande
neurotransmittorerna serotonin och dopamin ökade i snitt med 28% respektive
31%. Sammantaget tyder forskningen på att massage kan vara en mycket effektiv
metod för att få kroppen att slappna av och gå ned i varv (mindre kortisol)
samtidigt som kroppen aktiveras på ett positivt sätt (ökade mängder serotonin
och dopamin) vid olika sjukdoms- och stresstillstånd.

Källa: Intern. J. Neuroscience, 115:1397?1413, 2005

The University of Maryland Medical Center

Stress – The Body’s ResponseMedicinsk Yoga

Om yoga Posted on Thu, January 24, 2013 17:12:53

Läkaren Moa Wolff berättar i en kort informationsfilm om sin forskning på MediYoga – Medicinsk Yoga vid högt blodtryck:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/FoU-samlingsnod/Centrum-for-Primarvardsforskning-/Forskning/Yoga-som-behandlingsmetod-i-primarvarden/